Regler for pakkerejser

Regler for pakkerejser

Alt det med småt

Bestilling af en ferie foregår ved at udfylde og sende tilmeldingsformularen på Sweet Spots hjemmeside. Kunden modtager derefter en personlig bekræftelse på tilmeldingen via mail.

Depositum udgør 20 % af feriens pris og forfalder til betaling når der er 6 deltagere tilmeldt kundens ferie. Kunden vil modtage en mail og senest 3 hverdage efter indbetales depositum til Sweet Spots’ bankkonto. Når depositum er modtaget er tilmeldingen bindende for kunden.

Restbeløbet indbetales til Sweet Spots’ bankkonto og skal være Sweet Spots i hænde senest 6 uger før afrejsen. Er betalingen ikke Sweet Spots i hænde til tiden, annulleres ferien. Der fratrækkes 10 % af feriens pris og restbeløbet betales tilbage til kunden.
Hvis ferien bestilles mindre end 6 uger før afrejsen, forfalder hele beløbet omgående til betaling.

Afbestilling. Kundens afbestilling sendes via en mail til info@sweetspots.dk, og kunden skal modtage en kvittering på afbestillingen fra Sweet Spots før den er gældende.
Hvis kunden afbestiller indtil 6 uger før afrejsen tilbagebetales det indbetalte beløb mod et gebyr på kr. 1.000.
Ved afbestilling senere end 6 uger og inden 4 uger før afrejsen mistes depositum.
Ved afbestilling senere end 4 uger og inden 2 uger før afrejsen mistes 50 % af feriens pris.
Ved afbestilling senere end 2 uger før afrejsen mistes hele feriens pris. Det samme gælder ved udeblivelse uden afbud.

Overdragelse af ferien. Kunden kan overdrage den bestilte ferie til en anden person uden omkostninger, såfremt vedkommende der får overdraget rejsen, opfylder de betingelser der er indgået ved aftalen med Sweet Spots. Overdragelse skal oplyses til Sweet Spots via mail, og bekræftes af Sweet Spots for at være accepteret.
Særaftaler skal være påført Sweet Spots deltagerbevis for at være gældende.

Aflysning af en rejse. Aflyses en rejse på grund af force majeure eller for få deltagere, tilbagebetales hele det indbetalte beløb, men derudover ydes der ingen erstatning.

Flybilletter. Det er flyselskabets afbestillingsregler der gælder for din flybillet. Sweet Spots påtager sig intet ansvar for din flybillet købt for at deltage i en vandreferie, heller ikke i tilfælde af en eventuel konkurs af flyselskabet.

Force majeure – udefra kommende omstændigheder. Sweet Spots påtager sig intet ansvar for begivenheder forårsaget af force majeure eller af tredjemand. Sweet Spots kan ikke gøres ansvarlig for manglende aktiviteter, som skyldes force majeure, vejret eller andre omstændigheder, som ligger udenfor Sweet Spots kontrol og som ikke kunne have været forudset.

Deltagerens ansvar. Al vandring foregår på eget ansvar. Deltageren er forpligtet til at følge anvisninger som Sweet Spots rejseleder udsteder samt ordensregler for hotel og transportselskab som gælder for feriens gennemførelse.
Deltageren skal optræde således at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det medføre bortvisning af deltageren fra rejseselskabet og fra hotellet, så videre ophold må foretages for deltagerens egen regning. Deltageren er erstatningspligtig efter almindelige erstatningsregler for skader forvoldt mod Sweet Spots og dennes samarbejdspartnere.

Reklamationer. Evt. reklamationer under ferien skal straks fremsættes overfor Sweet Spots rejseleder. Der tilkommer ikke deltageren kompensation ved programændringer pga. vejret.

Hvor intet andet er angivet, gælder DRF’s regler for ”Almindelige betingelser for pakkerejser”.

Sweet Spots er medlem af Rejsegarantifonden. Reg.nr. 1973